کانکتورهای صنعتی ، رابط های الکتریکی در آمپرهای متفاوت می باشند که ارتباط الکتریکی مابین تجهیزات الکتریکی را حتی در آمپرهای بالا به راحتی میسر می نماید.
با توجه به اهمیت کارکرد این قطعات در صنعت های مختلف همواره کیفیت بالای آن مدنظر صنعتگران و تولیدکنندگان کشور بوده است.
از این رو شرکت روناک الکتریک پارس مفتخراست […]