CAMLOCKS


سوکت های تک پین در انواع دیواری و سیار و در آمپر های ۲۰۰ و ۴۰۰ آمپر موجود می باشد.

مغزی این سوکت ها از آلیاژ مس و برنج بوده و روکش آنها از جنس ABS می باشد.

اتصال کابل در این مدل به وسیله ۲ پیچ آلن که در بنده مغزی تعبیه شده است، برقرار می شود.

تصاویری از نمونه هایی از این سوکت ها قابل مشاهده می باشد:

 

مدل های ۴۰۰GT ، ۴۰۰GZ ، ۴۰۰MZ ، ۴۰۰MT انواع سیار و تابلویی سوکت ۴۰۰آمپر می باشند.

مدل های ۲۰۰GT ، ۲۰۰GZ ، ۲۰۰MZ ، ۲۰۰MT انواع سیار و تابلویی سوکت ۲۰۰آمپر می باشند.

 

 

  ۲۰۱۵۱۱۱۴_۱۳۰۷۴۰ ۲۰۱۵۱۱۱۴_۱۳۰۹۳۶ ۲۰۱۵۱۱۱۴_۱۳۰۹۵۹ ۲۰۱۵۱۱۰

CAMLOCKS