سوکت های ۱۲۵ آمپر


سوکت های ۱۲۵ آمپر در انواع سیار ، تابلویی ، دیواری و معکوس موجود می باشند:

 

سوکت و پلاگ ۱۲۵ آمپر ۵ شاخه   DSCN3985121