سوکت ۳۲ آمپر ۳ پین


E-0232

Current(A): 32  A

~Voltage(V): 220-240 V

Protection degree: IP 67

Description: Plug

Earth contact place symbol: 6h

 

DSCN4129 DSCN4130 DSCN4135

    نری سیار ۳۲آمپر ۳شاخه

۰۱۳۲-۰۲۳۲


E-1232

Current(A): 32  A

~Voltage(V): 220-240 V

Protection degree: IP 67

Description: Socket

Earth contact place symbol: 6h

 

DSCN4124 DSCN4126 DSCN4127

  مادگی دیواری ۳۲آمپر ۳شاخه

۱۱۳۲-۱۲۳۲


E-3232

Current(A): 32  A

~Voltage(V): 220-240 V

Protection degree: IP 67

Description: Panel mounting straight socket

Earth contact place symbol: 6h

 

DSCN4149 DSCN4147 DSCN4150

    مادگی تابلویی ۳۲آمپر ۳شاخه

۳۱۳۲-۳۲۳۲