سوکت ۱۶ آمپر ۵ پین


E-0152

Current(A): 16  A

~Voltage(V): 220-380 V~ / 240-415 V

Protection degree: IP 67

Description: Plug

Earth contact place symbol: 6h

 

 DSCN4334  ۳٫jpg

    نری سیار ۱۶آمپر ۵ شاخه

۰۱۵۲-۰۲۵۲


E-1152

Current(A): 16  A

~Voltage(V): 220-380 V~ / 240-415 V

Protection degree: IP 67

Description: Socket

Earth contact place symbol: 6h

 

DSCN4326    DSCN4325

   مادگی دیواری ۱۶آمپر ۵ شاخه

۱۱۵۲-۱۲۵۲


E-2152

Current(A): 16  A

~Voltage(V): 220-380 V~ / 240-415 V

Protection degree: IP 67

(Description: Coupler (connector

Earth contact place symbol: 6h

 

DSCN4329      DSCN4330

   مادگی سیار ۱۶آمپر ۵ شاخه

۲۱۵۲-۲۲۵۲