انشعاب های IP67


انشعاب های FISHER دارای انواع متفاوت دو شاخ و سه شاخه بوده و در جریان های ۱۶ و ۳۲ و ۶۳ آمپر موجود می باشند.

به صورت Y می باشند و با توجه به نوع نیاز مصرف کننده مورد طراحی قرار می گیرند.

در زیر تصاویری از این انشعابات قابل مشاهده می باشد:

 

 

۱۰۱۳۲

جریان: ۱۶ آمپر

نوع کانکتور: سه شاخه

ورودی: سوکت نری ۰۱۳۲

خروجی ها: سوکت مادگی ۲۱۳۲

۱۰۱۳۲ ۱


 

۱۰۱۴۲

جریان: ۱۶ آمپر

نوع کانکتور: چهارشاخه

ورودی: سوکت نری ۰۱۴۲

خروجی ها: سوکت مادگی ۲۱۴۲

۱۰۱۴۲