ریموت کنترل صنعتی


ریموت و شاسی های جرثقیل اسامی بسیار شناخته شده در صنعت جرثقیل می باشند.

شاسی های قدیمی مورد استفاده در این صنعت معایبی فراوانی داشتند که بارزترین آنها انعطاف کم و نزدیک بودن اپراتور به دستگاه مورد استفاده بود.

امروزه با پیدایش ریموت های بیسیم جرثقیل که مهم ترین ویژگی این تجهیزات بی سیم بودن آنها می باشد، اپراتور براحتی با فاصله از دستگاه می تواند جهت حرکت جرثقیل را کنترل نماید.

ریموت های جرثقیل TELECRANE تایوان از برند های مشهور در این زمینه هستند.

در صفحات TELECRANE می توانید اطلاعات و مشخصات مدل های این ریموت ها را مشاهده نمایید.